Reinigung und Wartung – spülbarer Boden

Čišćenje I održavanje – mogućnost ispiranja dna

U većini konvencionalnih infiltracijskih sustava mogu se isprati samo cijevi. Fine čestice prljavštine ulaz kroz prostor na cijevima a zatim se talože. S vremenom se smanjuje učinak infiltracije i naposljetku se cijevi moraju iskopati. Pametni dizajn DRAINMAX sustava omogućava da se kompletan tunel, stjenke i dno mogu ispirati sa posebnim spojnim utorom. DRAINMAX tunelima se garantira stalna učinkovitost infiltracije.

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» meer

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» meer

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» meer

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» meer
 

Informationen

Kontakt

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Niederlande