Prednosti MEM tehnologije

 • Vlakna su zaštićena u spremniku (nema mehaničkog opterećenja, nema mogučnosti za oštećenja prilikom instalacije).
 • Svaki spremnik ima 6 m² filtracijske površine koja je kompaktno zapakirana i potreban je minimalni prostor.
 • Sigurno uklanja do 99,9999%  bakterija i 99,7% virusa zbog male veličine pora od 0,02 µm.
 • Na MEM nema neugodnih mirisa nit potrebe za dezinficijensima
 • Fizičko odvajanje naslaga kao i bakterija i virusa sigurno se obavlja u procesu s jednom te istom opremom.
 • Filtracijski moduli imaju visok životni vijek (do 10 godina, ovisno o stupnju iskorištenja). Oni su jeftini i lako zamjenjivi.
 • Vlakna membrane su trajno hidrofilna, što znači da su odmah funkcionalni kada dođu u dodir s vodom, sušenje ne oštećuje membranu.
 • Posebni dodaci u PE membrani spriječavaju rast mikroorganizama, suspenzija  99,97% prema japanskom standardu ZIS-Z 2801.
 • Membrana je otporna na kiseline, lužine i klorne deterdžente.
 • Povratno-ispiranje  do 3 bara.
 • Membrane su u uporabi već 10 godina.
 • Difuzor = mjehurići zraka čišćenje, zrak je usmjeren između vlakana - jet efekt, vrtlog.
 • Kontinuirana ventilacija membrane nije potrebna. Zrak učinkovito čisti membrane i time štedi energiju.
 • Kemijsko čišćenja membrane povečava snagu filtracije bez negativnog utjecaja na biološku obradu zbog razrjeđivanja.

AQUALOOP - Kvaliteta vode

Istraživanja na postrojenju za obradu otpadnih voda u Salzburgu, Austrija pokazali su da su bakteriološka ograničenja propisanih Smjernica pitke vode bila ispunjena čak i uz jako kontaminirane vode.

Ostali parametri odgovarajućim odredbama o pitkoj vodi treba provjeriti kako bi se ustanovilo je li tretirana voda zadovoljava kvalitetu pitke vode.

Voda je obično pogodna za  korištenje kao tehnološka vodai za zaljevanje.

Prema higijenskim uvjetima AQUALOOP zadovoljava:

BSB < 5mg/l

 

Filtrirana materija   < 10mg/l

 • WHO / EU direktiva za kupanje
 • fH201 za sive vode
 • DIN 19650 zahtjevi kakvoće vode za navodnjavanje
 • NSW, Australija 2005
 • BS 8525-1:2010, UK

....U zemljama kao što su Kanada, SAD i Japan, gdje je minimalna količina klora (ukupni klor > = 0,5 mg / l do 1 mg / l / u> = 0,5 mg / l do 1 mg / l)  potrebna za tretiranje vode za piće klor se može ubaciti u AQUALOOP preko posebnog dozirnog sustava ili u obliku tablete.

Netretirana voda (filtersko postrojenje)

Bakteriologische Untersuchung
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   1500 / 1200 in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliforme Keime ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 500 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 100 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml > 500 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

AQUALOOP čista voda

Bakteriološka analiza
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   8 / n.n. in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliforme Keime ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml n.n. 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

Parametar (P) i indikator parmetra (I)TWVO 2001 Codex B1 bld. ispod limita za spec. volumen.

Pokretanje i puštanje u pogon

MEM ulošci su testiran i pripremljeni. Oni se mogu koristiti za filtriranje bez prethodne obrade. Membrane mogu mijenjati formaciju u start-up fazi, ali to se obično normalizira brzo. Membrane su hidrofilne, tj. vlakna se mogu jednostavno ponovno koristiti čak i nakon isušivanja.

Uvjeti skladištenja

 

Nove patrone trebaju biti pohranjeni u izvornom pakiranju do konačne instalacije. Uvjeti skladištenja:

 • Čuvati patrone dalje od izravnog sunca
 • Čuvati patrone od 10 - 30 ° C
 • Čuvati patrone na relativnoj vlažnosti ispod 70%

Čišćenje patrona

Onečišćene patrone kemijski se čistiti i ispiru, a zatim pohranjuju na suho (vidi uvjete skladištenja). Ako je potrebno, membrana se može ručno čistiti s kemikalijama. Za opis ovog postupka potražite u uputama za uporabu.

Naar boven

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» meer

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» meer

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» meer

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» meer
 

Informationen

Kontakt

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Niederlande